PROJEKTY MAS Libereckého kraje

Prezentace projektů podpořených nástrojem CLLD (komunitně vedený místní rozvoj) na území jednotlivých MAS v Libereckém kraji.

Celkové náklady na projekty MAS223 043 059KčInvestiční174 221 467KčNeinvestiční48 821 592Kč
Celkový počet projektů MAS1018120

Kategorie projektů:
Podnikání na venkově1915 132 658Kč
Vzdělávání a výzkum1570 801 252Kč
Doprava1130 063 476Kč
Zemědělství a potravinářství2851 244 458Kč
Sociální oblast919 870 151Kč
Zaměstnanost912 051 538Kč
Integrovaný záchranný systém29 700 000Kč
Veřejná správa (ICT, územní plány, vzdělávání. obecní majetek)412 361 696Kč
Cestovní ruch1798 600Kč
Jiné zaměření1999 230Kč
Spolupráce na venkově220 000Kč
Operační programy:
PRV4966 397 116Kč
IROP1972 832 657Kč
OP Z1216 827 928Kč
Jiné1844 861 700Kč
OP VVV322 123 658Kč