PROJEKTY MAS Libereckého kraje

Prezentace projektů podpořených nástrojem CLLD (komunitně vedený místní rozvoj) na území jednotlivých MAS v Libereckém kraji.

Celkové náklady na projekty MAS219 635 856KčInvestiční170 814 264KčNeinvestiční48 821 592Kč
Celkový počet projektů MAS917120

Kategorie projektů:
Vzdělávání a výzkum1570 685 333Kč
Doprava1130 063 476Kč
Zemědělství a potravinářství2851 244 458Kč
Sociální oblast919 870 151Kč
Podnikání na venkově911 841 374Kč
Zaměstnanost912 051 538Kč
Integrovaný záchranný systém29 700 000Kč
Veřejná správa (ICT, územní plány, vzdělávání. obecní majetek)412 361 696Kč
Cestovní ruch1798 600Kč
Jiné zaměření1999 230Kč
Spolupráce na venkově220 000Kč
Operační programy:
IROP1972 716 738Kč
PRV3963 105 832Kč
OP Z1216 827 928Kč
Jiné1844 861 700Kč
OP VVV322 123 658Kč