PROJEKTY MAS Libereckého kraje

Prezentace projektů podpořených nástrojem CLLD (komunitně vedený místní rozvoj) na území jednotlivých MAS v Libereckém kraji.

Celkové náklady na projekty MAS231 245 402KčInvestiční182 423 810KčNeinvestiční48 821 592Kč
Celkový počet projektů MAS1088820

Kategorie projektů:
Podnikání na venkově2318 162 814Kč
Zemědělství a potravinářství3156 416 645Kč
Vzdělávání a výzkum1570 801 252Kč
Doprava a související infrastruktura1130 063 476Kč
Sociální oblast919 870 151Kč
Zaměstnanost912 051 538Kč
Integrovaný záchranný systém29 700 000Kč
Veřejná správa (ICT, územní plány, vzdělávání. obecní majetek)412 361 696Kč
Cestovní ruch a kulturní dědictví1798 600Kč
Jiné zaměření1999 230Kč
Spolupráce na venkově220 000Kč
Operační programy:
PRV5674 599 459Kč
IROP1972 832 657Kč
OP Z1216 827 928Kč
Jiné1844 861 700Kč
OP VVV322 123 658Kč